پژوهش و آمار

140
Simadars 2 دنبال‌ کننده
در این دوره، به آمار از دریچه پژوهش نگریسته ایم و تلاش کرده ایم تا به دور از پیچیدگی های ریاضیاتی، آماری و فرمولی، روایتی شیرین و جذاب از آمار را ارائه دهیم. روایتی شیرین و دلچسب از پیوند بین حس کنجکاوی پژوهش گرایانه و ظرافت های آمار. آمار بیش از هر چیزی با پژوهش در ارتباط است. در این دوره SPSS را با زبانی ساده روایت کرده ایم تا هم بر دل بنشیند و هم پر از آموزه های کاربردی باشد.
Simadars 2 دنبال کننده
pixel