دنیزلی:هواداران تراکتور را سربلند می کنیم

402

نصر: سرمربی تیم تراکتور گفت: هواداران تراکتور را سربلند می کنیم.