ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دنیزلی:هواداران تراکتور را سربلند می کنیم

481
نصر: سرمربی تیم تراکتور گفت: هواداران تراکتور را سربلند می کنیم.
pixel