سنگ کیسه صفرا و عمل جراحی آن

1,115

هر آنچه در مورد سنگ کیسه صفرا و عمل جراحی آن، راه های پیشگیری و کنترل آن باید بدانیم توسط دکتر مهدی زرگرانی

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel