بِرسوئی/ پویانمایی SL2 (آخرین نوآوری تریلرهای برسوئی)

81

سیستم تعلیق مستقل- پایین ترین و بالاترین فاصله از سطح زمین- هزینه نگهداری کمتر- کمترین وزن خالص- بیشترین ظرفیت حجم بار- زاویه فرمان بیشتر- بیشترین ثبات