نخستین وبینار بررسی تجارب احیا خانه موزه مشاهیر تهران

111
پروژه احیاء خانه موزه های مشاهیر تهران چند سالی است که با همت ارگان های مختلف شهرداری این شهر به منظور ترویج و توسعه عناصر فرهنگی و هویت شهری تهران در میان عموم جامعه شروع و مورد توجه قرار گرفته است ، از این رو شهرداری تهران خانه های مفاخر این شهر را به اشکال گوناگون تحت تملک خود قرار داده و آن را با توجه به ابعاد گوناگون اجتماعی و فرهنگی مشاهیر موضوعه بازطراحی کالبدی و مفهومی کرده و با کاربری های گوناگون در اختیار عموم جامعه قرار میدهد ؛ لذا موسسه مطالعات راهبردی معماری و شرکت توسعه فضای فرهنگی شهر تهران تصمیم دارد در سلسله ای از وبینار های چالشی ، تجارب احیاء خانه موزه های شهر تهران را بررسی و آن را واکاوی نماید . نخستین وبینار از این سلسله وبینار ها به مقدمه ای بر چگونگی ، لزوم و چالش های این عرصه اختصاص دارد که به شرح زیر است : + نخستین وبینار با موضوع بررسی تجارب احیاء خانه موزه های مشاهیر تهران تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه 7 ابان 1399 ساعت 19.00 سخنرانان : سید محمد بهشتی ؛ معمار و اندیشمند ابوالفتح شادمهری ؛ مدیربافت و بناهای تاریخی شهر تهران عبدالرضا گلپایگانی ؛ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران دبیر پنل : میترا جلوداری ؛ روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران برگزارکنندگان : موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران ؛ شرکت توسعه فضای فرهنگی شهر تهران ؛ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ؛ طرح ” معماری خوب ”
pixel