داغترین‌ها: #Copa America 2019

نسل کشی ارمنی ها

509

نسل کشی ارمنی ها به نابودی عمدی و از پیش برنامه ریزی شده (نسل کشی) جمعیت ارمنی ساکن سرزمین های زیر کنترل امپراتوری عثمانی در دوران جنگ جهانی اول (۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ میلادی) توسط دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان اطلاق می شود. قسمت اول