تسنیم چیلوان سونی هنرمند افریقای جنوبی در تبریز

185

تبریز امروز: نمایشگاه خلافیت و نواوری در هنرهای اسلامی و صنایع دستی تبریز موجب حضور هنرمندان بسیار از کشورهای مختلف جهان شده است. هنرمند خطاط افریقایی Tasnim Chilwan Soniبراین اعتقاد است که دانشگاه تخصصی در هنر اسلامی فقط در تبریز وجود دارد.

تبریز امروز 123 دنبال کننده
pixel