شیخ مفید و مسئله وحدت

205
مستشکل 2 دنبال‌ کننده
صدوده ثانیه از سخنان آیت الله احمدی شاهرودی در درس خارج فقه (اسفند1397) پیرامون مسئله وحدت بین مسلمین و سبک رفتاری شیخ مفید و علامه امینی در این زمینه...
مستشکل 2 دنبال کننده
pixel