نامه پیامبر اکرم (ص) به خسرو پرویز پادشاه ایران

919

«بسم الله الرحمن الرحیم از محمد، فرستاده خدا، به کسری، بزرگ ایران. درود بر آن کسی که حقیقت را بجوید و هدایت را پیرو باشد و به خداوند و رسولش ایمان آورد و گواهی دهد که جز الله معبودی نیست و شریک ندارد و یگانه است، و...

pixel