شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان . نوروز ۹۷ مبارک باد

329

پیام نوروزی مدیرعامل محترم شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به مناسبت نوروز۹۷ به تمام سخت کوشان عرصه صنعت .

نوآور

نوآور

5 ماه پیش
عکس این صادقی سگ حرومزاده را بردارید