کاربرد Define Name در اکسل

50
رضا حمزه پور
رضا حمزه پور 27 دنبال‌ کننده

با استفاده از گزینه Define Name می توان سل ها را در اکسل نامگذاری کرد و در فرمول نویسی از آنها استفاده نمود.