مدیریت پسماند در اسلوونی

323
سالانه 98درصد از 170هزار تن پسماند جمع آوری شده از 58منطقه پایتخت اسلوونی در مدرنترین مرکز مدیریت پسماند اروپا تفکیک و بازیافت می شود؛ در این گزارش از یورونیوز، فرهنگ سازی مدیریت و تفکیک پسماند در بین شهروندان اسلوونی را می بینیم تا جایی که فضای شهری از نظر مردم ، طبیعت دوم است.
زبالند 12 دنبال کننده
pixel