بازدید نمایندگان AFC از ورزشگاه و استادیوم امام رضا(ع)

254

بازدید نمایندگان AFC - کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه و استادیوم امام رضا(ع) در مشهد و ارزیابی امکانات و ظرفیت های این مجموعه ورزشی از جمله زمین چمن، رختکن ها، اتاق داورها، جایگاهVIP، جایگاه خبرنگاران، سالن های چند منظوره و... - 13 اردیبهشت 1398