تشریح فعالیت مبین ایران در هوشمندسازی حمل و نقل جاده ای

339

به گزارش پرتال جامع صنعت حمل و نقل، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به عنوان یکی ازبزرگترین هولدینگ های آی تی در ایران و با در اختیار داشتن زیرساخت مخابراتی انتقال دیتا به مبحث هوشمندسازی جاده ها وبه طور مشخص تولید و نصب سامانه های هوشمند ورود نموده است.در این برنامه شاهد مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر مفتح مدیرعامل مبین ایران در رابطه با این پروژه بزرگ و سرویس های ارزش افزوده ای که می توان با وجود این سامانه از آن بهره برد، خواهیم بود.