تقدیمی واسه اجی جدیدم زهرا جون

157

خیلی دوست دارم ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ایشاالله اجی های خوبی واسه هم باشیم

بای... همه ویدیو آخرم

بای... همه ویدیو آخرم

1 ماه پیش
منو گفتی؟
من رفتم انفالو نکنین:(اجی هام=زندگیام):RHN=FRN=NSTRN=GL
من رفتم انفالو نکنین:(اجی هام=زندگیام):RHN=FRN=NSTRN=GL اره عشقم تو رو میگم ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
A.EXO .TAO

A.EXO .TAO

1 ماه پیش
زیر پستم بنویس
من رفتم انفالو نکنین:(اجی هام=زندگیام):RHN=FRN=NSTRN=GL
من رفتم انفالو نکنین:(اجی هام=زندگیام):RHN=FRN=NSTRN=GL اره عزیزم من فرنیا 13 ساله شما.؟..؟؟..؟
A.EXO .TAO

A.EXO .TAO

1 ماه پیش
باحاله اجی شیم :)
kookieee

kookieee

1 ماه پیش
وی اینو تازه خریده؟ اخه یکی دیگه داره اون اینطوری نیستش
جیمین

جیمین

1 ماه پیش
وای سگ کیه