آواتار - افسانه کورا: قسمت سوم

2,483

این سری از مجموعه آواتار: افسانه کورا شامل فصل های هفتم، هشتم و نهم کتاب یکم باد، با عنوانهای "عواقب"، "وقتی جان به لب ها می رسد" و "در دل گذشته" است.

شهروز
شهروز 17.6 هزار دنبال کننده