آموزش تعویض پایه صندلی اداری | nect.ir

1,403

پایه صندلی اداری قطعه ای است که در انتهای جک صندلی قرار می گیرد و به هر یک از پر ها یک چرخ متصل می شوند و مقاومت پنج پرها در مقاومت و استحکام صندلی اداری بسیار تاثیر گذار می باشند. . http://nect.ir/chair/office-chair-leg/

نکت
نکت 11 دنبال کننده