هامور دنباله‌دار: Epinephelus morrhua

37

هامور دنباله‌دار (Epinephelus morrhua)، از هامورماهیان جنوب ایران و کشورهای همجوار بویژه در پاکستان و عمان است. این ماهی در سه قاره آسیا، آفریقا و اقیانوسیه گسترش دارد. ارزش صید تجاری اندکی دارد و صید ورزشی می‌شود. تا اعماق بیش از 300 متری نفوذ می‌کند و تا 90 سانتیمتر هم رشد می‌نماید. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Epinephelus-morrhua.html

pixel