چهل سال مانع تراشی انقلاب اسلامی برای فاطمه معتمد آریا !

109

فاطمه معتمدی در جشواره فیلم فجر اعلام کرد که انقلاب اسلامی 40 سال است که مانع پیشرفت ایشان شده است.

تهران نیوز
تهران نیوز 75 دنبال کننده