پشت صحنه برنامه صبح خلیج فارس باحضوریوسف تیموری

87

پشت صحنه برنامه تلویزیونی صبح خلیج فارس با حضورحامدفقیعیو یوسف تیموری نازنین درپشت دوربین های صبح خلیج فارس چه می گذرد؟ آیتم هیجان انگیز و باحاله پشت صحنه و اتفاقات پشت صحنه برنامه