شتاب ۰ تا ۴۰۰ کیلومتر بوگاتی شیرون تنها در ۴۲ ثانیه

1,335

رکورد جهانی بوگاتی در شتاب گیری ۰ تا ۴۰۰ کیلومتر تنها در ۴۱.۹۶ ثانیه. راننده این ماشین خوان پابلو مونتویا قهرمان مسابقات فرمول ۱، ایندی ۵۰۰ و رالی ۲۴ ساعته دایتونا. بوگاتی اعلام کرده که بزودی برای شکستن این رکورد اقدام می کنه.