دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران، راهبران توسعه

48

شبکه یک- 22 مرداد 98- 21:00 | معاون اول رئیس جمهور می گوید: اقتصاد کشور پس از نوسان یک ساله به نقطه تعادل رسیده است. آقای جهانگیری در دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی، راهبران توسعه، گفت: همه شاخص ها از جمله شاخص بورس و اشتغال چند ماه گذشته، حکایت از رسیدن به نقطه تعادل جدید در اقتصاد دارد. وزیر صنعت هم تکیه بر توان مردم و تشکل های اقتصادی را عامل موفقیت در جنگ اقتصادی خواند و گفت: سیاست اصولی دولت، واگذاری مسئویت های قابل واگذاری است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده