تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

963
963 بازدید
اشتراک گذاری
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یکی از روش‌های اصلی تحلیلگران در ارزیابی شرکت‌ها است. در صورتیکه اعداد و ارقام صورت‌های مالی شرکت‌ها با دقت لازم و با محتوای صحیح تهیه و تنظیم شده باشند، نسبت‌های مالی شرکت‌ها و مؤسسات می‌تواند عملکرد مالی یک شرکت را به خوبی نشان دهد. لذا می‌توان گفت بررسی وضعیت عملکرد شرکت‌ها و یا بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، یکی از مهمترین اهداف مدیران مؤسسات و سازمان‌های اقتصادی است.
pixel