موارد کاربرد طب سوزنی

11,497

دکتر سیدجعفر محقق (پزشک طب سوزنی) در این ویدئو توضیحاتی در رابطه با کاربرد طب سوزنی ارائه می کند. ویدئو- حامد کریم زاده

الودکتر
الودکتر 506 دنبال کننده