انتقادرائفی پور از رشید پورخطاب به رشید پورحالت خوشه!!!

2,126

برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا صاحب الزمان صلوات براي سلامتي وتعجيل در فرج آقا صاحب الزمان صلوات https://www.instagram.com/raefipourfans/

یک انقلابی
یک انقلابی 675 دنبال کننده