خطای دید جالب با آب

838

در این ویدئو با چند خطای دید جالب که توسط آب و شکست نور ایجاد می شود را می بینیم. حتما این ویدئو را به طور کامل مشاهده کنید. برای داشتن اطلاعات بیش تر به وبسایت ما مراجعه کنید: mmscience.ir