پاسخ حمید رسایی به حسن روحانی //شما کاپ اخلاق.، شش سال معطل کردن کشور//

559

حمید رسایی مرد انقلابی،،

omidzahraei
omidzahraei 292 دنبال کننده