اعمال ما از نظر دین، جبری است یا اختیاری؟ / کاک برهان امینی ( پاوه، نسمه)

28
محل: مسجد جامع نسمه ( پاوه) تاریخ: ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۸
pixel