نوسانگیری

1,889
نحوه انتخاب سهم برای نوسان با فیلتر مخصوص

Sardar.we را دنبال کنید

1 ماه پیش
سلام تدریس عربی و پیام متوسطه اول دنبال کنید تا دنبال شوید

Video

1 ماه پیش
فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو فالو

u_4471830

2 ماه پیش
ممنون دستمریزاد
pixel