معاونان چهار وزارتخانه در بندر امام خمینی(ره)

53

گزارش خبر ساعت 21 شبکه اول سیما از روند رشد تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور، بندر امام خمینی(ره)