پلیس دوبی و استفاده از هاوربایک

285
285 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

هر چند به صورت نمایشی ، پلیس دبی از هاوربایک استفاده می کند، این هاوربایک الکترونیکی می تواند تا چهارصد کیلوگرم را حمل کند و با سرعت شست کیلومتر بر فراز ترافیک حرکت کند