اینترنت اشیا چیست؟

60

ویدئوئی کامل و جذاب برای اینکه بفهمید اینترنت اشیا به طور خلاصه به چه معنی است

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1