افتتاحیه نقاهتگاه موسسه خیریه بهنام دهش پور

468
برای داوطلبان موسسه خیریه بهنام دهش پور، میدان تجریش و بیمارستان شهدا، درختان توت نستوهِ کوچه پس کوچه های اطرافش، بید مجنون همیشه نگران کنار درب ورودی، همهمه مردم سراسیمه بازار و حتی پله های دو شعبه حیاطی که تو را به ورودی اصلی ساختمان بهنام می رساند، ساده نیست، ماجراها دارد. اولین بار وقتی قصه بخشش بانویی بزرگوار را از لب بهنامیان شنیدیم، باور کردنش برایمان سخت بود.
pixel