تدریس فیزیولوژی ورزشی، مقدمات فیزیولوژی انسان (آشنایی با ساختار و عملکرد بدن)

308

برای درک فیزیولوژی و عملکرد بدن انسان ابتدا باید سطوح مختلف ساختارهای تشکیل دهنده بدن انسان را بهتر بشناسیم. بدن انسان دارای شش سطح مختلف است. اولین و ساده ترین سطح، سطح شیمیایی است که در آن به مطالعه چگونگی تشکیل مولکول ها و عملکرد آن ها بدن می پردازیم ...

Fitnesspublisher 3 دنبال کننده
pixel