آریو پهلوان کوچک قسمت 10

494
Farshad.BM2A(دنبال=دنبال) 123 دنبال‌ کننده
494 بازدید
اشتراک گذاری

آریو متوجه می شود استاد دیگ سازش با دیوها ارتباط دارد. پس از آنکه شهر گوهران به دست دیوها فتح می شود، آریو سعی می کند به کمک دوستانش مردم شهر را از دست آنها نجات دهد.

pixel