آشنایی با قوانین تامین اجتماعی :پوشش بیمه ای از منزل تا محل کار

110
بازارکار 14 دنبال‌ کننده
110 بازدید
اشتراک گذاری
تامین اجتماعی به هر نوع برنامه حمایت اجتماعی اطلاق می گردد که توسط قانون، و یا هرگونه توافق الزام آور برقرار شده باشد و هدف آن فراهم ساختن میزانی از تامین درآمد مالی در مواجه با مخاطرات دوران بازنشستگی، بازماندگی، از کارافتادگی، بیکاری و یا پرورش فرزندان باشد. تامین اجتماعی می تواند خدمات درمانی در حوزه پیشگیری و درمان را نیز ارائه کند.
بازارکار 14 دنبال کننده
pixel