نائب رئیس اتاق بازرگانی مانند شومن ها دیزاین می شود!

203

اظهارات قابل تامل یک عضو اتاق بازرگانی درباره نائب رئیس اتاق! اخبار ایران و جهان را در سایت اتاق خبر 24 دنبال کنید.

اتاق خبر 24
اتاق خبر 24 1.9 هزار دنبال کننده