برنامه « باهمستان » ، 9 دی 97 - شبکه جهانی جام جم

114

6920- "باهمستان"در سال 97 همه روزه ساعت 22:00 به وقت تهران به طورزنده پخش میگردد.این برنامه درروزهای مختلف بابهره گیری ازتهیه کنندگان وکارشناسان مختلف،موضوعات متعددی راتقدیم بینندگان مینماید.شنبه ها؛ به صورت تخصصی به موضوع موسیقی می پردازد با اجرای خانم فوژان احمدی ، آقایان محمدرضا قدیریان و سهیل محزون به تهیه کنندگی جعفر فریدزاده .