تهذیب نفس و روحانیت در بیان آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

176
176 بازدید
اشتراک گذاری
بیان و تبیین اهمیت تهذیب نفس در روحانیت، در بیان فقیه اهل بیت و مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی
pixel