تور روسیه - میدان سرخ - Red Square

242
فیلمی کوتاه و جذاب درباره میدان سرخ شهر مسکو. تهیه شده در مرکز تخصصی سفر به روسیه و آژانس پارس پالاد. http://parspalad.com/article.bc?lid=1
pixel