اجرای صحیح حرکت ساعد با هالتر نشسته

542

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/seated-palm-up-barbell-wrist-curl

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده