آموزش زبان انگلیسی - مکالمه انگلیسی نصرت 15

1,322

این درس زبان انگلیسی و این مکالمه با موضوع خریدن لباس و پیراهن است buying a shirt برای دیدن برنامه های بیشتر حتما کانال ما را سابسکرایب کنید. آموزش انگلیسی و مکالمه انگلیسی به روش نصرت. amozesh english mokaleme englis nosrat

آرین اول
آرین اول 27.2 هزار دنبال کننده