ایمپلنت دندان | دکتر لیلا عطایی

148

با از دست دادن دندان های عقبی (خلفی) فک بالا، احتمال حرکت قشاء سینوس به سمت پایین بسیار زیاد خواهد بود که در چنین شرایطی لازم است از ایمپلنت های بسیار کوتاه که مختص ناحیه خلف بالا هستند (قطر بیشتر و طول کوتاه تر دارند) استفاده نماییم. www.unique-smile.com

dr.leila ataei
dr.leila ataei 8 دنبال کننده