آموزش LaTeX درس ۱۹۵: تغییر دلخواه سایز فونت در تمام متن

401

مدرس دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. برگزارکننده دوره های آموزش LaTeX. برای تهیه کتاب خودآموز سریع لاتک می توانید با ID زیر با اینحانب تماس بگیرید. @Ali_Mesforush برای توزیع در دانشگاه های کشور نماینده پذیرفته می شود. amesforush@gmail.com . برای آگاهی از انتشار درس های جدید این کانال را دنبال کنید. ادامه دارد.