اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟

339

اینترنت اشیاء در حال تغییر دادن جهان پیرامون ما ست! از مسیری که رانندگی می کنیم تا خریدی را انجام دهیم تا نحوه ی دریافت انرژی برای خانه ی خود! تراشه ها و سنسورهای پیچیده ی که در اجسام تعبیه شده اند ما را احاطه کرده اند

❤Brooz❤Video❤
❤Brooz❤Video❤ 6 هزار دنبال کننده