آموزش فریم ورک bootstrp 4 قسمت هفدهم dropdowns

61

آموزش منو های افتان در بوت استرپ ------------------------------------ مشاهده این دوره در عسل آموز: https://goo.gl/bQbQHn

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel