سیزدهمین همایش ملی علمی فرهنگی خلیج فارس

368

بعد از ظهر روز شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 مراسم اختتامیه سیزدهمین همایش ملی علمی فرهنگی خلیج فارس در سالن همایش های دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد .