expressing thanks

48

در این درس به شما آموزش داده میشود چطور از کسی مودبانه تشکر کنیم. خانمی با چند آقا در این خصوص مکالمه می کنند و اصطلاحات زیبا و کاربردی زبادی در این ویدیو یاد می گیرید. در انتهای ویدیو اصطلاحات لیست میشوند و آنها را یک جا میتوانید مرور و به خاطر بسپارید (فراموش نکنید این اصطلاحات را در مکالمات خود باید به کار ببندید)

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده