انرژی درونی

201
فیزیکفا 665 دنبال‌ کننده
در این ویدیو آموزشی مبحث کار و انرژی درونی و حل مساله انرژی مکانیکی وقتی نیروهای مقاوم حضور دارند، توسط استاد مصطفی کبیری توضیح داده می شود. لینک جزوه اموزشی (https://physicfa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/)
فیزیکفا 665 دنبال کننده
pixel