هرگزهایی که هرگز نباید دچارشان شویم

179

هرگزها را بخاطر بسپارید و سعی کنید تحت کنترل دیگران نباشید . به کانال تلگرامی خانواده انگیزه برتر بپیوندید . قول میدیم لحظه های خوبی رو در کنار ما سپری کنید . سپاسگذاریم